0877200059

Нашият екип е на разположение

Общи условия

Този уеб сайт (www.xtuning.bg) и всички изображения, видеа, програмен код и свързана информация под формата на съдържание (занапред наричани „Сайт“ или „Сайтът“) са собственост на Карс Дизайн ЕООД, ЕИК: 205718370, със седалище и адрес на управление гр. Стара Загора 6000, Самара 11, бл. 11, вх. А, ап. 38.
Целта на настоящите общи условия е да фиксира отношенията между Карс Дизайн ЕООД (занапред наричан „Търговец“) и всички физически или юридически лица (занапред наричани „Клиенти“), които искат да закупят продукти, предлагани в онлайн пространството от Сайта.

I Общи разпоредби
1.1 Информация, изисквана от Закона за защита на потребители, Закона за електронна търговия и Директивите на Европейския съюз за продажба на продукти в Интернет
Търговско наименование на Търговеца: Карс Дизайн ЕООД
Седалище и адрес на управление: гр. Стара Загора 6000, Самара 11, бл. 11, вх. А, ап. 38
ЕИК: 205718370
Органи, които упражняват контрол и предоставят защита на потребителите:
Комисия за защита на личните данни
Адрес: София 1592, бул. „Проф. Цветан Лазаров” № 2, 
тел.: (02) 940 20 46
факс: (02) 940 36 40
Email: kzld@government.bg, kzld@cpdp.bg
Уеб сайт: www.cpdp.bg
Комисия за защита на потребителите 
Адрес: 1000 гр. София, пл."Славейков" №4А, ет.3, 4 и 6, 
тел.: 02 / 980 25 24 
факс: 02 / 988 42 18 
гореща линия: 0700 111 22 
Уеб сайт: www.kzp.bg
При възникване на спор, свързан с покупка онлайн можете да ползвате сайта ОРС.
1.2. Сайтът е достъпен на адрес в Интернет www.xtuning.bg и чрез него Клиентите могат да закупуват и получават услуги, свързани с доставка на продукти, които се предлагат в Сайта.
1.3. Чрез Сайта, Клиентите могат да получават информация за нови продукти, техните характеристики, цени, условия за доставка и организираните от Търговеца промоции.
1.4. Търговецът е длъжен да доставя поръчаните от Клиентите продукти според предвидените в закона рамки, като гарантира правата на Потребителите, изцяло следвайки добрите практики за потребителско и търговско право.
1.5. Търговецът използва услугите на трета страна, в случая куриерска компания Спиди АД, за доставка до Клиентите на закупените продукти от Сайта. Цената за доставката се определя отделно и изрично от цената на стоките, като при процеса на поръчка на продукти, Клиентите имат информация за размера на сумата за доставка, която ще бъде заплатена куриерската компания.

II Поръчка, доставка и документи при поръчка
2.1. За да осъществи поръчка на продукти, предлагани от Сайта, всеки един Клиент избира продукт и количеството от него, което иска да поръча. След това въвежда своите данни, посочва дали желае издаването на фактура, както и въвежда адрес за доставка на поръчаните продукти.
2.2. За част от предлаганите продуктите се изисква предварително заплащане на аванс. Авансовото плащане е в размер на 50% от цената на продукта и е описана в количката. 
2.3. При осъществяването на поръчка, Клиентът трябва да се съгласи с настоящите общи условия. При несъгласие с тях не е възможно да се завърши процеса на поръчка на продукти. Със съгласяването си да спазва настоящите Общи условия, Клиента потвърждава, че се е запознал с тях, съгласен е с тяхното съдържание и се задължава да ги спазва.
2.4. При попълване на данните за поръчка на продукти, Клиентът се задължава да въвежда точни, актуални и коректни данни за доставка – имена, адрес, начини за връзка. При предоставяне на некоректни или неверни данни, същият може да загуби правото си да получи продукта.
2.5. Електронният адрес (e-mail) и телефон, предоставени от Клиента по време на поръчката, ще се използват като освен канал за комуникация и размяна на електронни документи, между Търговеца и Клиента.
2.6. Всеки един Клиент може да променя детайлите по направена поръчка само ако заяви това чрез електронно съобщение или телефонен разговор, от предоставените такива по време на поръчката. Заявки за промяна на поръчка, които са направени от различни от предоставените начини за контакти (e-mail адрес или телефон) по време на поръчката, няма да се приемат.
2.7. След коректното въвеждане на данните, следва Клиентът да изпрати поръчката за изпълнение от Търговеца. При потвърждение на поръчката, Клиентът ще получи на предварително посоченият електронен адрес информация за направената от него поръчка. 
2.8. Поръчаните артикули се доставят, използвайки услугите на куриерска компания Спиди в рамките на 5 работни дни.
2.9. Ако Търговецът не може да изпълни дадена поръчка, поради факта, че не разполага с поръчаните стоки на склад, той е длъжен да уведоми за това Клиента.

III Защита на потребителите
3.1. Всички условия и разпоредби на този раздел, както и общите условия, се прилагат само спрямо физически или юридически лица, за които може да се заключи, че са потребители по смисъла на Закона за защита на потребителите, Закона за електронната търговия и/или на Директива 2011/83/EC на Европейския парламент и на Съвета от 25 Октомври 2011 година.
3.2. Основните характеристики на продуктите, които се предлагат чрез Сайта, са описани на страницата на съответния продукт.
3.3. Цената на продуктите, обявени в Сайта са крайни, обявени са в лева (BGN) с включено ДДС и всички други изисквани по закон данъци или такси.
3.4. Размера на пощенските и куриерските разходи за доставка на продуктите, не са включени в цената за продуктите, обявени на съответната страница, а се налагат допълнително. Техният размер се предоставя като информация при процеса на поръчка, преди тя да бъде изпратена за обработка от Търговеца. Клиентът има възможност да се запознае с нея по време на направа на поръчка, като преди да изпрати дадена поръчка за обработка от Търговеца, му се визуализират всички разходи, които следва да направи, за да получи продуктите, обект на неговата поръчка.
3.5. Информацията, предоставяна на Клиентите е актуална към момента на визуализирането ѝ в Сайта, преди и по време на извършване на поръчка.
3.6. Търговецът задължително посочва условията за доставка на отделните продукти в Сайта.
3.7. Продуктите се заплащат с наложен платеж, при доставката.

IV Отказ от стока
4.1 Клиента има право да се откажете от поръчаните стоки в срок от 14 дни от получаване на стоката в случай, че тя не е използвана, не е нарушавана цялостта на опаковката ѝ и е във вида, в който е получена, в съответствие с условията по чл. 55 от ЗЗП.
4.2 При констатация на дефектен продукт до 24ч. от получаването му и при ненарушен търговски вид на стоката и опаковката, Търговецът се ангажира той да бъде подменен с нов съгласно гаранционните условия на съответната фирма производител или да възстанови заплатената от клиента стойност на стоката, съгласно чл. 55 от ЗЗП, считано от датата, на която клиента е упражнили правото си на отказ. След този срок или при нарушаване на търговския вид или опаковката на стоката, отремонтирането на стоката се поема от клиента. 
4.3 Транспортните и други разходи по получаване на стоката са за сметка на клиента. При несъответствие на стоката с характеристиките посочени в страницата, доставчикът възстановява цялата платена от потребителя сума, включително и транспортните разходи платени от клиента за придобиване на стоката съобразно чл. 59 ал.3 от ЗЗП и в срок от 14 дни от получаване на стоката и при условие на ненарушен търговски вид на стоката и опаковката.
4.4 Продукти могат да се върнат единствено на адрес гр.Стара Загора, ул. Христо Ботев 137.
4.5. Клиентът се задължава да съхранява получените продукти с грижата на добър стопанин, да съхранява оригиналната опаковка за целия срок на гаранцията и периода на възможност за връщане на стоката.

V Други условия
5.1. Търговецът доставя и предава стоката на Клиента в срок от 5 работни дни от датата на регистриране на поръчката в сайта Xtuning.bg.
5.2. Търговецът на сайта си запазва правото да изменя посочения в т.5.1 срок за доставка на поръчките, като за това уведомява клиента с телефонно обаждане и/или известие по email.
5.3. Търговецът не носи отговорност за допуснати грешки свързани с информацията за продуктите публикувана в сайта xtuning.bg.  Търговецът също не гарантира, че достъпът до страницата е непрекъсваем.
5.4. Търговецът не носи отговорност за качеството и състоянието на връзките към Интернет, както и за изправността на устройствата, които ги осигуряват, от Вашия компютър до сървъра, върху който е разположен уебсайта.
5.5. Търговецът не носи отговорност за каквито и да е загуби - преки, непреки или последващи вреди, пропуснати ползи, произтичащи от или свързани с достъпа ви до ползването на уебсайта.
5.6. Клиентът трябва да прегледа всички продукти, които се съдържат в доставката, в момента на нейното получаване. Ако един или няколко от продуктите не отговаря на изискванията и техническите характеристики, да уведоми за това незабавно Търговеца.
5.7. Търговецът гарантира и предприема мерки за опазване на личните данни на Клиента според Закона за защита на личните данни.
5.8. Клиентът се съгласява Търговецът да обработва личните му данни за целите само на направените поръчки. Търговецът няма право да предоставя тези данни на трети лица, без да е налице разпореждане от компетентен орган на Република България.
5.9. Клиентът, осъществявайки поръчка в Сайта, се съгласява да получава търговски съобщения от Търговеца за бъдещи маркетинг цели и кампании, като декларира за същите тези електронни съобщения, че няма да ги третира като непоискани търговски съобщения по смисъла на Закона за защита на потребителите и Закона за електронната търговия.
5.10. Настоящите общи условия са видими постоянно на адрес в Интернет www.xtuning.bg и могат да бъдат изменяни от Търговеца, без той да е задължен да уведомява предварително за това.
5.11. Евентуалната недействителност на някоя от разпоредбите на тези общи условия няма да води до недействителност на поръчката, направена от Клиента.
5.12. За неуредените в тези общи условия въпроси, свързани с изпълнението и тълкуването на условията на поръчки в Сайта, двете страни първо се допитват до Медиаторски съд към Търговско-промишлена палата на Република България, а след това и до Комисията за защита на потребителите. При непостигане на съгласие пред Медиаторски съд, се прилагат законите на Република България през съответния компетентен орган по адрес и седалище на Търговеца.

+359877200059 - Обадете ни се сега !